Ömmande hälkudde – Fat pad syndrome

Detta är en diagnos som vi träffar på väldigt ofta. I nästan vartannat fall som patienter söker oss för ”hälsporre” kan vi utesluta plantar fasciit och hälsporre och istället konstatera ömmande hälkudde / fat pad syndrome. Vi är specialister på att diagnosticera fat pad syndrome och har djup kunskap i fotens anatomi och hur skador i foten bäst behandlas.

Fat pad syndrome är inte kopplat till vissa idrottare, utan drabbar både kvinnor och män, överviktiga såsom normalviktiga, i olika skeden av livet. Det är däremot en ofta feldiagnosticerad diagnos av läkare och annan vårdpersonal för att vara plantar fasciit och hälsporre, och förtjänar därför en egen sida som förklarar skillnaden mellan hälsporre och fat pad syndrome/ömmande hälkudde.

Fat pad syndrome / ömmande hälkudde

Smärtan av fat pad syndrome beskrivs som ett djupt blåmärke på en yta av en femkrona under hälen (där den silvriga staven på bilden pekar), och oftast sitter smärtan på hälens mitt/insida vid kraftig pronation vid frånskjutet i steget. Ibland en brännande smärta runt hälen. Just detta feldiagnosticeras idag av vårdpersonal (enligt våra siffror) i bortåt 50% av fallen, då när samma vårdpersonal får höra talas om smärta under foten så blir det genast diagnosen plantar fasciit / hälsporre. Ofta ställs diagnosen som hälsporre utan att patienten ens får ta av sig skorna!

Rent anatomiskt kan inte plantar fasciit/hälsporre kännas på samma plats som fat pat syndrome / ömmande hälkudde. Plantar fascian löper från basen av stortån till infästningen för hälbenet. Vid denna infästning smärtar plantar fasciit i de fall man lider av plantar fasciit. Hälsporren utgår från plantar fascian vid hälbenets främre del och hälsporre som sådan gör inte ont, vilket man har kunnat se i studier.

Ömmande hälkudde kan man diagnosticera antingen genom visuell diagnostik såsom till höger på bilden, eller genom palpation av Tuber Calcanei som smärtar vid kraftig palpation. En normal häl smärtar inte vid palpation av Tuber Calcanei. Uttrampad hälkudde kan även kännas som att det endast är en tunn hinna mellan huden och hälbenet.

På bilden syns en kraftigt degenererad hälkudde där de vita prickarna är fettceller som inte längre hålls på plats.

Hälkuddens anatomi

Hälkudden är i normala fall en ca 2.5cm tjock fettvävnad mellan vår hud och hälbenet, calcaneus, och fungerar som en dämpande kudde när vi sätter ner foten. Kudden är uppbyggd i olika avskärmade avsnitt i U-form med fett som gör att fettcellerna inte sprids ut och gör på så sätt att fettcellerna stannar där dem ska vara och fungerar som en stötdämpare. Ibland kan hälkudden skadas och man kan se vita prickar utmed kanterna och under hälen om man trycker på hälkudden, detta är frigjorda fettceller som inte längre ligger rätt, och hälkudden har börjat tappa sin dämpande funktion.

Detta anses ske som en del i den allmänna degenerationen, och anses komma tidigare hos överviktiga än normalviktiga. Ibland uppstår det under/efter graviditet då mamman bär på ett växande barn och totalvikten överstiger hållbarheten i hälkuddens dämpande förmåga. Ibland uppstår detta även hos mannen, men inte alls så ofta. Man kan även få det genom trauma, t.ex fotbollsspelare som i en höjdduell nickar efter en boll och landar hårt på hälen. I samband med att man belastar hälbenet utan dämpande stöd har vi sett via MR-undersökningar att benmärgsödem kan uppstå i hälbenet.

Inflammation i hälkudde och slemsäck under hälbenet


Under hälen mellan hälbenet och hälkudden finns en liten slemsäck som kan bli inflammerad. Ofta sker detta i samband med trauma/våld mot strukturerna under foten, tex när fotbollsspelare eller basketspelare landar fel på hälen. Smärtan kan bli kraftig och kan misstas för hälsporre. Hälkudden som sådan känns fast och tjockare än vid en uttrampad hälkudde.

Som ni märker finns det många orsaker till smärta under hälen. Låt därför specialister få undersöka och behandla er från första början.

Behandling av ömmande hälkudde / fat pad syndrome


Våra specialister behandlar framgångsrikt ömmande hälkudde genom att justera felställningar i kroppen som förvärrar symptombilden, därefter använder vi en speciell tejpning och tejpningsmetod och använder i samband med detta medicinsk laser för att ta bort smärtan. Fn deltar vi i ett unikt pilotprojekt med medicinsk laser och behandling av smärta vid benmärgsödem.