Hälsporre behandling

Behandling av hälsporre


Först och främst måste man titta på varför man fick sin hälsporre. Orsaken kan vara både biomekaniskt och muskulärt, därför bör den som fått skadan även besöka en specialist på att bedöma hälsporre och som även kan utreda biomekaniska orsaker till varför hälsporre uppstod just i ditt fall, och inte bara titta på själva symptombilden.

Vi behandlar hälsporre med stötvågsbehandling, medicinsk laser, tejpning och naprapatiska behandlingsmetoder för muskler och leder.

Egen rehabilitering av hälsporre

  • Stegrad excentrisk träning av vadmuskulaturen kan genomföras av samtliga, både som behandling och som preventiv behandling.
  • Stretching av vadmuskulaturen.
  • Tejpning av fotvalvet för smärtlindring, läs mer här
  • Undvika hårda skor.


Behandling hos naprapater specialiserade på hälsporre

  • Stötvågsbehandling är en mycket effektiv behandlingsmetod där upp till 90% blir bra på 4-5 behandlingar
  • Naprapatiska behandlingsmetoder av muskler och leder för att åtgärda biomekaniska och funktionella fel.
  • Tejpning av fotvalvet för att avlasta under läkningsprocessen

Andra behandlingar

  • Formgjutna ilägg kan hjälpa, förutsatt att dessa inte orsakar dig smärta eller tryck under hålfoten.
  • Antiinflammatoriska mediciner tar endast bort smärtan, men hjälper inte mot orsaken. Möjligtvis kan det hjälpa i den akuta fasen.
  • Kortisoninjektioner rekommenderas endast i undantagsfall och endast i det akuta skedet. Det finns tydliga riskmoment med kortison iochmed att kortisonet kommer i kontakt med omkringliggande vävnad, tex fettkudden under hälen, samt att det kan leda till att plantar fascian släpper från fästet vid hälbenet, vilket leder till att fotvalvet kollapsar och plattfothet.